Top
x
ARC zal maandag 25 december en maandag 1 januari gesloten zijn.

Meer informatie over herstellingen en garantie

Apple Authorized Service Provider
Hoe lang duurt een herstelling?
Verloop van de herstelling
Garantie termijn
Bijkomende garantievoorwaarden
Leentoestel
Programma's die niet meer werken na de herstelling
Zichtbare beschadiging
Wat gebeurt er met de vervangen onderdelen?
Oude en verouderde producten
Prioriteitsoptie
Recuperatie van de gegevens
Transport

Apple Authorized Service Provider

Als Apple Authorized Service Provider zijn we goedgekeurd en aanbevolen door Apple.

Als Apple Service Provider beschikken wij over Apple Certified Technicians. Wanneer u problemen hebt met uw toestel, beschikken wij over de juiste technische kennis om u zo snel en efficiënt mogelijk te helpen. Uw toestel zal vlot en vakkundig worden hersteld, zodat u snel weer aan de slag kan.

Zoals aangegeven zijn onze techniekers Apple Certified, u kunt dus met een gerust hart uw toestel aan ons toevertrouwen en rekenen op een kwaliteitsvolle herstelling of interventie. Alle Apple hardware wordt bij ons ter plaatse hersteld, zo houden wij de herstellingstermijn zo kort mogelijk (met uitzondering van bepaalde iPhone defecten).

Hoe lang duurt een herstelling?

Mac

Als u uw Mac bij ons binnenbrengt, bedraagt de normale herstellingstermijn 2 tot 5 werkdagen. Maar het is belangrijk om weten dat de exacte herstellingstermijn afhankelijk is van een aantal factoren: het moment wanneer uw toestel bij ons terecht komt, hoe lang het duurt vooraleer we het probleem kunnen vaststellen, de beschikbaarheid van gegevens / informatie (zoals paswoorden), de leveringstermijn van Apple onderdelen, de termijn vooraleer u het bestek goedkeurt (buiten garantie herstelling). Of u al dan niet wenst dat we uw gegevens proberen te recupereren of een back-up proberen te maken van een mogelijk defecte harde schijf of SSD, het moment wanneer u uw toestel ophaalt of wanneer het verzonden wordt.

iPhone herstellingen

Bij een iPhone bedraagt de normale herstellingstermijn 3 tot 5 werkdagen. De precieze herstellingstermijn is bovendien afhankelijk van volgende zaken: het moment wanneer uw toestel ons bereikt, hoe lang het duurt vooraleer we het probleem kunnen vaststellen, de beschikbaarheid van gegevens / informatie (zoals de toegangscode), de leveringstermijn van Apple onderdelen, hoe lang het duurt vooraleer u het bestek goedkeurt (buiten garantie herstelling), de uitschakeling van 'Find My iPhone', het moment wanneer uw toestel ophaalt of wanneer het verzonden wordt.

Opgelet: indien uw iPhone onder een vervangingsprogramma valt, kan de herstellingstermijn oplopen tot 12 werkdagen.

Verwijder Find My iPhone.

iPad/iPod

Uw defecte iPad of iPod zal in principe binnen de 3 werkdagen worden omgeruild.
De termijn waarbinnen de defecte iPad/iPod zal worden omgeruild is echter ook afhankelijk van volgende factoren: het moment wanneer uw toestel ons bereikt, hoe lang het duurt vooraleer we het probleem kunnen vaststellen, de beschikbaarheid van gegevens / informatie (zoals een toegangscode of paswoorden), de leveringstermijn van een nieuw of equivalent aan nieuw apparaat (iPad/iPod) qua prestaties en betrouwbaarheid, hoe lang het duurt vooraleer u het bestek goedkeurt (buiten garantie herstelling), het moment wanneer u uw toestel ophaalt of wanneer het verzonden wordt.

Indien we geen probleem kunnen vaststellen, kan de iPad/iPod niet omgeruild worden!

Indien er een inscriptie is aangebracht op de achterzijde, duurt het ongeveer 15 werkdagen vooraleer de iPad of iPod kan omgeruild worden. Tenzij u de inscriptie niet op het vervangend toestel wilt laten aanbrengen.

Belangrijk: de 'Find My iPhone' functie dient vooraf uitgeschakeld te worden!

Verwijder Find My iPhone.

Andere Apple herstellingen

AirPort (Extreme, Express) & AirPort Time Capsule

Verloop van de herstelling

Wanneer u uw Mac, iPad of iPhone binnenbrengt voor een herstelling, maken wij een dossier aan.

Dit dossier maken wij aan de hand van enkele gegevens, zoals het serienummer en uw contactgegevens.
In dit dossier wordt ook een omschrijving van het probleem genoteerd.

Vervolgens komt het apparaat bij onze technici terecht, die er mee aan de slag gaan. Eerst ondergaan de toestellen een aantal standaard testen. Daarna worden, op basis van de probleemomschrijving, specifiekere tests uitgevoerd. Een grondige en zorgvuldige analyse is de noodzakelijke basis voor een goede herstelling met meer kans op resultaat op langere termijn en minder risico om uw toestel snel opnieuw te moeten missen.

Herstelling in garantie

Als uw toestel nog in garantie is, worden de noodzakelijke herstellingen uitgevoerd.
Vervolgens wordt u verwittigd als uw toestel klaar is.

Herstelling buiten garantie

Wanneer uw toestel niet langer in garantie is, zullen we eerst een gedetailleerd bestek opmaken.
Op het bestek zelf vermelden we de kosten van de onderdelen en werkuren die noodzakelijk zijn voor de herstelling.
De herstelling wordt pas uitgevoerd nadat u hebt aangegeven akkoord te gaan met het bestek. Wanneer u beslist de herstelling niet te laten uitvoeren, zullen we een analysekost aanrekenen.

Apple ID, paswoord en 'Find My iPhone/iPad'

Voor vrijwel de meeste herstellingen hebben we uw paswoord nodig. Soms wordt ook uw Apple ID gevraagd. Wij gebruiken deze enkel in het kader van de herstelling. Ook zeer belangrijk is de 'Find My iPhone/iPad' functie, deze moet uitgeschakeld zijn, zoniet kunnen we niet verder de herstelling.

Garantie termijn

Voor wat het bepalen van de garantietermijnen betreft dient u een onderscheid te maken tussen particuliere en professionele gebruikers.

Particuliere gebruikers

Internationaal geldt op Apple producten een garantie van 1 jaar. Dankzij de 'Europese Wet ter Bescherming van de Consument' is de garantietermijn binnen de Europese Unie uitgebreid tot twee jaar. Let wel: deze wet is enkel van toepassing op particulieren die aankopen doen zonder BTW-nummer.
Door in te tekenen op AppleCare kan de garantietermijn op een Mac zelfs opgetrokken worden tot drie jaar.

Professionele gebruikers

Professionele gebruikers zijn gebruikers zoals bedrijven, verenigingen, overheidsinstellingen en educatieve instellingen. Voor professionele aankopen geldt een garantietermijn van één jaar.
Natuurlijk kunnen ook professionele gebruikers intekenen op AppleCare (waarbij de garantie op een Mac uitgebreid wordt tot drie jaar, twee jaar voor de iPad).

Bijkomende garantievoorwaarden

De garantie op Apple producten is enkel geldig voor hardware defecten.
Vallen bijgevolg niet onder de garantie: software problemen van gelijk welke aard, het verlies van data, schade als gevolg van oneigenlijk gebruik, valschade, vochtschade en cosmetische schade.
Voor batterijen en andere verbruiksgoederen zal eerst een diagnostische test worden uitgevoerd. Dit om na te gaan of het probleem het gevolg is van normale slijtage, dan wel van een abnormaal defect.
Bij een herstelling krijgt u drie maanden garantie op de vervangonderdelen.

Leentoestel

U hoeft niet zonder toestel te te zitten tijdens de herstelling uw iPhone. Wij bieden u de mogelijkheid om een iPhone te huren.
U kan de overdracht van de gegevens naar het leentoestel zelf uitvoeren door eerst een backup te nemen via iCloud.
Voor meer informatie, contacteer ons hier.

Programma's die niet meer werken na de herstelling

Wanneer uw harde schijf of uw SSD fouten vertoont en we de gegevens dienen de recupereren/herstellen, kan het gebeuren dat er programma's niet meer werken of niet geactiveerd zijn.
Dit kan u verhelpen door steeds de originele installatie bestanden/medium te bewaren met de bijhorende activiatie/product sleutels, alsook uw Apple ID te gebruiken om aangekochte software terug te installeren.
Het terugzetten van een Time Machine backup is niet altijd de meest aangewezen oplossing met betrekking tot dit probleem, gezien hier vaak de oorzaak of een mogelijk gevolg van dat defect verscholen zit.

Zichtbare beschadiging

In het geval er uitwendige schade wordt vastgesteld, vervalt de garantie op het toestel. Het is overigens niet zo dat er een oorzakelijk verband hoeft te zijn tussen de uiterlijke schade en de problemen die met het toestel ervaren worden. Het feit dat er zichtbare schade is, is voor Apple vaak reden genoeg om de aanspraak op de garantie sowieso te weigeren.

Zo goed als alle Apple toestellen bevatten indicatoren die aantonen of ze in aanraking geweest zijn met een vloeistof.
Ook in dat geval zal de aanspraak op de garantie door Apple geweigerd worden.

Cosmetische schade (uiterlijke sporen van slijtage die niet ontstaan door normaal gebruik) worden niet door de garantie gedekt.
Anderzijds is cosmetische schade geen reden om een aanspraak op de garantie te weigeren, indien deze aanspraak betrekking heeft op andere problemen.

Wat gebeurt er met de vervangen onderdelen?

Standaard worden officiële defecte onderdelen teruggestuurd naar Apple. Het maakt hierbij niet uit of het om een vervanging binnen of buiten garantie gaat, en of er al dan niet sprake is van schade.

Ook, is het belangrijk om er rekening mee te houden dat Apple twee prijsmodellen hanteert voor wat te vervangen onderdelen betreft: de vervangprijs en de stockprijs.

De vervangprijs is de standaardprijs, die gehanteerd wordt als het defecte onderdeel teruggestuurd wordt naar Apple.
De stockprijs (duurder) is de prijs wanneer het defecte onderdeel niet teruggestuurd wordt naar Apple.

In onze prijsopgaves voor herstellingen buiten garantie baseren we ons steeds op de vervangprijzen.

Oude en verouderde producten

Oude producten zijn producten die al langer dan vijf jaar en minder dan zeven jaar niet meer worden gemaakt. Apple heeft de hardware service voor deze producten beëindigd.
Meer informatie vindt u hier.

In de meeste gevallen kan bij deze modellen wel nog de harde schijf of SSD vervangen worden.
U neemt hiervoor best contact met ons op hier.

Prioriteitsoptie

Wanneer u kiest voor de prioriteitsoptie, komt het toestel niet in de gangbare wachtrij. U betaalt om voorrang te krijgen op de andere herstellingen. Onze eerst beschikbare technieker zal dan onmiddellijk uw toestel behandelen, zowel bij de analyse als bij de herstelling. Ook al stellen we altijd alles in het werk om uw toestel zo snel mogelijk te herstellen, deze optie zorgt ervoor dat uw toestel bovendien de eerste in lijn staat.
Wij hebben echter geen invloed op de werking bij Apple waardoor we geen tijdsaanduiding kunnen geven m.b.t. de acties waar we afhankelijk zijn van Apple.

Recuperatie van de gegevens

Een klein defect aan uw harde schijf kan soms enorme gevolgen hebben. Zeker wanneer u geen backup hebt loopt u het risico uw gegevens kwijt te raken. In dit geval kunnen wij alvast helpen. Wanneer uw harde schijf problemen heeft kunnen wij alvast een recuperatie van de gegevens starten. Hiervoor zal u voorafgaand een bestek krijgen. Recuperatie van de gegevens is onderhevig aan onvoorspelbare omstandigheden waardoor het eindresultaat onvoorspelbaar is. Onze techniekers zullen alle mogelijk opties ondernemen om deze recuperatie tot een zo goed mogelijk einde te brengen.

Transport

Wij bieden de mogelijkheid tot het terug sturen van uw toestel. Indien u van deze service gebruik wilt maken is het belangrijk dat u de toestellen verpakt in stevige, schokvrije dozen. Wij geven de voorkeur aan originele verpakkingen. Indien wij bij ontvangst vaststellen dat het aangemelde toestel niet goed verpakt is, sturen wij een bestek voor een doos die beter aangepast is om uw toestel te transporteren. De kost van deze doos is €40 ( excl. btw). ARC is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de toestellen tijdens de verzending naar en van ons.

Belangrijke acties voor aanmelding

Voor iPhones moet Find My iPhone inactief zijn vooraleer wij een analyse kunnen uitvoeren.
Hoe meer informatie (o.a. wachtwoorden / toegansgcode, duidelijke omschrijving van het probleem,...) we ontvangen, hoe sneller de herstelling zal verlopen.
Steeds vermelden indien een backup vereist is! Bij iPhones wordt een restauratie van de gegevens uitgevoerd.
Het bijvoegen van de nodige factuur / garantiedocument is zeer belangrijk om de herstelling zo vlot mogelijk te laten verlopen.